Vibrapod je američka kompanija specijalizirana za izradu jedinstvenih i cijenom vrlo povoljnih izlatorskih pločica i stožaca.

Poznata je činjenica da i najmanje promjena u setupu audio sistema znade dovesti do zapanjujućih poboljšanja, ali i obratno. Vibrapod je američka tvrtka koja proizvodi mala čuda, vibrapod izolator i vibrapod cone. Ne poznajemo bolji proizvod na svijetu sa manjom cijenom koji će unaprijediti svaki audiovizualni sistem. Vibracije iz okoline koje izrazito loše utiču na zvuk, ovim proizvodima svode se na nulu. Izolatori se proizvode u pet tvrdoća koje su prilagođene težini uređaja, a kako bi efekat prigušenja vibracija bio maksimalan. Pakirani su po četiri komada. Za optimalni rezultat može se koristiti i više od četiri podloška, računajući točan broj prema tablici.

Konovi / stožci su novi proizvod postavljaju se na pločice, kako bi amortizacija okolnih vibracija bila savršena. Prodaju se na komad.